Volmachtbedrijf

Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen. Bij ons zijn diverse verzekeringen af te sluiten en wij bieden uitgebreide mogelijkheden van de verzekeringsmaatschappijen.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeraars.

Klantbelang
Voor de gehele Thoma Groep is ons motto: uw belang is ons belang. Ook de volmacht is in uw belang. Omdat wij zelf bij volmacht de processen in de hand hebben, kunnen wij dankzij de volmacht efficiënter werken. Daardoor zijn we ook in staat meer tijd en energie te besteden aan uw belang. Dit is dan ook de reden dat wij de polis waar het kan bij één van onze volmachten onderbrengen.

Eigen producten
Door onze volmachten zijn wij in staat extra voorwaarden te bedingen. Zo heeft ons PrivéPakket betere voorwaarden dan het oorspronkelijke pakket. Ook is voor bepaalde regio’s de premie lager. Zonder volmacht was dit niet mogelijk geweest. Thoma Assuradeuren BV streeft er dus naar de volmacht zoveel mogelijk te gebruiken om voor u betere voorwaarden of een scherpere premie te regelen.

Beloning
Voor het overnemen van de werkzaamheden van onze volmachtgevers, zoals het offerte- en acceptatietraject, het opmaken van de polissen en het behandelen van schades, worden wij middels een bescheiden uitbestedingvergoeding, in verzekeringstaal tekencommissie genoemd, door de verzekeraars (volmachtgevers) betaald. Dit bedrag zit in de premie.

NVGA
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten. Deze branchevereniging stelt enorm veel eisen aan ons als lid. De eisen gaan over onze bedrijfsvoering die goed en integer moet zijn, maar ook over de wijze waarop wij met onze partners omgaan.

Ook worden door de Afm eisen gesteld aan de vakbekwaamheid, de interne controle, onze financiële situatie (controle door een accountant) en de verschillende processen. Wij noemen er een paar: acceptatie, afgifte polissen, schadeafhandeling. U kunt meer hierover lezen op de website van de NVGA.

Tevens hebben wij de gedragscode onderschreven.

Klachtenprocedure
Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over over Thoma Assuradeuren. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus. U kunt deze klachten sturen naar Postbus 16 te Lochem ter attentie van de directie van Thoma Assuradeuren BV. Als u daarna niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u de klacht sturen naar de directie van de volmachtafdeling van de verzekeraar die de volmacht heeft verleend. Welke verzekeraar dit is, kunt u zien onderaan de polis van de betreffende verzekering. Ook kunt u uw klacht sturen naar het Kifid: het financiële klachteninstituut.

Conflicterende belangen
Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat tussen Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs of een onderbemiddelaar en Thoma Assuradeuren BV. In dat geval geldt ons protocol conflicterende belangen.

Serviceproviding
Onder de naam Berkelstaete Assuradeuren kunnen ook andere, niet aan Thoma gelieerde advies- en bemiddelingsbedrijven gebruik maken van onze volmachtproducten, zie ook www.berkelstaete.nl.

Aandeelhouder
Fatum Holding NV aandeelhouder van Thoma Exploitatie BV en gelieerde ondernemingen (Thoma Groep).
© Thoma Groep 2024