Wijzigingen PrivéPakket 2022

Voorwaarden

Verschillen


PrivéPakket 2022

PrivéPakket 2021

Algemeen

Algemeen

Poliskosten zijn € 7,50 per wijziging en verlengingskosten € 0,50 per betaaltermijn. Voor meer informatie zie onze uitleg over poliskosten.

Poliskosten zijn € 7,50 per wijziging en verlengingskosten € 1,50 per hoofd vervaldatum.

 

 

Woonhuis: VM 2200-06 Woonhuis All-in

Woonhuis: VM 2200-05 Woonhuis All-in

De overstromingsdekking voor niet-primaire dijkdoorbraken staat in de voorwaarden.

De overstromingsdekking voor niet-primaire dijkdoorbraken is sinds 1 oktober 2021 meeverzekerd, maar staat niet in de voorwaarden.

 

 

Inboedel: VM 2400-07 Inboedel All-in

Inboedel: VM 2401-03 Inboedel All-in

De dekking voor schade aan brillen en / of lenzen is beperkt tot maximaal € 2.000,- per gebeurtenis per stuk.

Brillen en / of lenzen zonder maximum verzekerd.

Verduidelijkt dat kwijtraken net als verlies of vermissing niet gedekt is.

Dekking niet gewijzigd. Kwijtraken was al niet verzekerd

De overstromingsdekking voor niet-primaire dijkdoorbraken staat in de voorwaarden.

De overstromingsdekking voor niet-primaire dijkdoorbraken is sinds 1 oktober 2021 meeverzekerd, maar staat niet in de voorwaarden.

 

 

Inboedel: VM 2500-02 Buitenshuisverzekering Wereldwijd

Inboedel: VM 2401-03 Inboedel All-in en Buitenhuis Wereldwijd

Mobiele elektronica valt onder de aparte voorwaarden Mobiele Elektronica VM 2800-02

Mobiele elektronica valt onder audiovisuele- en computerapparatuur.

 

 

Inboedel: VM 2800-02 Mobiele Elektronica

Geen losse voorwaarden
Nieuw: Wij introduceren de Mobiele Elektronicaverzekering. Je verzekert hiermee je smartphones, tablets, laptops en wearables tot maximaal € 12.000 er gebeurtenis. waar ook ter wereld. Ook tegen ongelukjes als vallen en stoten.

-

Inboedel

Dekking cyber

Overige wijzigingen

In aanvulling op de voorwaarden gelden de onderstaande extra afspraken. Deze afspraken zijn door middel van een clausule (TP542 Dekking Inboedel) op uw polis aangetekend. Staat deze clausule niet op uw polis vermeld dan is deze dekkingsuitbreiding niet van toepassing.

Aanvullende dekkingen

Voor de aanvullende dekkingen die in artikel 2.2 van de voorwaarden genoemd staan, geldt dat bij een schade aan de inboedel in het totaal van voor deze dekkingen nooit meer betaald wordt dan € 250.000 per verzekeringsjaar.

Als in de polisvoorwaarden maximum bedragen worden genoemd, dan gelden deze maximumbedragen. Wordt de reguliere schade gedeeltelijk vergoed, dan geldt hetzelfde voor deze extra kosten en in dezelfde verhouding.

Nieuwwaarde

De nieuwaarderegeling: is herstel niet mogelijk dan geldt deze afschrijvingslijst PrivéPakket 2022.

Huisdieren

Schade binnenshuis, veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.

Brillen en contactlenzen

De uitkering voor schade aan brillen en contactlenzen is gemaximeerd tot € 2.000 per gebeurtenis.

Woonhuis

In aanvulling op de voorwaarden gelden de onderstaande extra afspraken. Deze afspraken zijn door middel van een clausule (TP541 Dekking Woonhuis) op uw polis aangetekend. Staat deze clausule niet op uw polis vermeld dan is deze dekkingsuitbreiding niet van toepassing.

Aanvullende dekkingen

Voor de aanvullende dekkingen die in artikel 2.2 van de voorwaarden genoemd staan, geldt dat bij een schade aan het woonhuis in het totaal van voor deze dekkingen nooit meer betaald wordt dan € 1.000.000 per verzekeringsjaar. Als in de polisvoorwaarden maximum bedragen worden genoemd, dan gelden deze maximum bedragen. Wordt de reguliere schade gedeeltelijk vergoed, dan geldt hetzelfde voor deze extra kosten en in dezelfde verhouding.

Huisdieren

Schade binnenshuis, veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.


Archief

Wijzigingen PrivéPakket 2021

Voorwaarden

Doorlopende Reis- en/of Annuleringsverzekering (VM 4100-05)

Kinderen

Kinderen waren tot 21 jaar meeverzekerd. Voortaan zijn uw kinderen ongeacht hun leeftijd meeverzekerd als zij:

 • duurzaam met u (de verzekeringnemer) samenwonen (hieronder valt ook een omgangsregeling of co-ouderschap); of
 • in een verpleeghuis wonen dat door de overheid erkend is: of
 • onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor een dagstudie buitenshuis wonen.

Voor kinderen jonger dan vijf jaar betaalt u geen premie.

Echtgenoot of partner

Uw echtgenoot of partner die in een verpleeghuis woont dat door de overheid erkend is, is voortaan ook meeverzekerd.

Verpleeghuis

Voor schade door uw echtgenoot, partner of kind veroorzaakt die in een verpleeghuis woont geldt, dat u alleen van ons een vergoeding krijgt als de verzekeraar van het verpleeghuis (een deel van) de kosten niet dekt, er aansprakelijkheid is en de schade binnen de dekking van uw polis valt.

Dekking Annulering (VM 4110-03)

Onderstaande polisvoorwaarden zijn aangepast. We hebben duidelijker aangegeven dat er bij een epidemie of pandemie geen dekking is en dat de oorzaak voor annulering bij de verzekering bij de verzekerde zelf moet liggen:

Medische bezwaren door besmettelijke ziekte

Annulering in verband met besmettelijke ziekte is alleen gedekt als er vanwege de (kwetsbare) fysieke gezondheid van u of een medeverzekerde medische bezwaren bestaan om naar uw land van bestemming op reis te gaan of, als u daar al bent, om uw reis voort te zetten.

De dekking geldt als:

 • u of een andere verzekerde een aandoening heeft waardoor uw dokter of arts u afraadt af te reizen en/of uw reis voort te zetten; en
 • in verband met deze besmettelijke ziekte voor dit gebied of land een negatief reisadvies is afgeven door het Ministerie van Buitenlandse zaken (code oranje of rood is afgekondigd); en
 • deze situatie nog geldt binnen 30 dagen voor vertrek of tijdens uw reis; en
 • uw reisorganisatie of vervoerder geen vergoeding verleent.

Epidemie of pandemie

U krijgt geen vergoeding bij annulering of een voortijdig einde van uw reis in verband met medische bezwaren door een besmettelijke ziekte als u de reis boekte terwijl er in het gebied of land van bestemming een epidemie heerste en/of als er een pandemie gaande is.

Werkloosheid

U bent alleen voor annulering wegens werkloosheid verzekerd als u een vast dienstverband had en onvrijwillig ontslagen bent.

Nieuwe baan

U bent alleen voor annulering wegens een nieuwe baan verzekerd als uw arbeidsovereenkomst niet doorgaat als u op reis gaat.

Omboeking

Wij noemen ‘overboekingskosten’ voortaan ‘omboekingskosten’.

Wilt u uw reis verplaatsen en/of omboeken naar een andere datum? Dan vergoeden we de administratieve kosten voor het omboeken. Dit doen we tot maximaal het bedrag dat we u zouden betalen als u de reis volledig zou annuleren.

Let op! De eventuele meerprijs voor de nieuwe reis betaalt u wel zelf.

Ongevallenverzekering (VM 5100-05)  

Tandartskosten

Kinderen tot 18 jaar zijn tot maximaal € 500,- per ongeval per kind verzekerd.

Risicovolle sporten

Hanggliden is aan de opsomming toegevoegd.

Insectenbeten of - steken

Ziekte door een insectenbeet of -steek is geen ongeval is en valt niet onder de dekking

Aansprakelijkheidsverzekering (VM 1100-04)

Kinderen

Voortaan zijn uw kinderen ongeacht hun leeftijd meeverzekerd als zij:

 • niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerde partner hebben; of
 • in gezinsverband met u samenwonen (hieronder valt ook een omgangsregeling of co-ouderschap); of
 • onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor een dagstudie buitenshuis wonen; of
 • in een verpleeghuis wonen dat door de overheid erkend is.

Echtgenoot of partner

Uw echtgenoot of partner die in een verpleeghuis woont dat door de overheid erkend is, is voortaan ook meeverzekerd.

Verpleeghuis

Voor schade door uw echtgenoot, partner of kind veroorzaakt die in een verpleeghuis woont geldt, dat u alleen van ons een vergoeding krijgt als de verzekeraar van het verpleeghuis (een deel van) de kosten niet dekt, er aansprakelijkheid is en de schade binnen de dekking van uw polis valt.

Opzet

De uitsluiting voor opzet hebben wij in lijn gebracht met het advies van het Verbond van Verzekeraars.

Bedrijf / beroep / werkzaamheden

Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt die verband houdt met het uitvoeren van uw bedrijf of beroep, of verband houdt met andere betaalde werkzaamheden? Dan wordt deze schade in de meeste gevallen niet vergoed.

Milieu

U bent niet verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade door milieuverontreiniging (bijvoorbeeld asbest).

Onderlinge schade

We hebben duidelijker beschreven dat onderlinge materiële- of zaakschade niet is verzekerd.

Sport en spel

Schade tijdens sport en spel is alleen gedekt als aan alle voorwaarden is voldaan:

 • de schade is veroorzaakt tijdens het beoefenen van de sport of het spel en houdt hier direct verband mee; en
 • de schade is toegebracht aan iemand die op dat moment niet zelf meedeed aan de sport of het spel.

Logeren en oppassen

Schade tijdens logeren en oppassen is alleen gedekt als aan alle voorwaarden is voldaan:

 • het verzekerde kind is jonger dan 14 jaar; en
 • de persoon die de schade heeft geleden was zelf verantwoordelijk voor toezicht op het kind.

Verzorgen huisdier

Deze dekking is verruimd. Is een huisdier van iemand die niet op uw polis verzekerd is tijdelijk aan u toevertrouwd? En heeft dit huisdier schade toegebracht aan personen of zaken van een ander die ook niet op deze polis verzekerd zijn? Dan vergoeden wij deze schade.

Deze dekking geldt niet voor schade aan personen en zaken van de eigenaar/bezitter van het huisdier.

Vaartuig

De drijvende woning is aan de opsomming voor uitsluitingen voor schade met of door vaartuigen toegevoegd.

Luchtvaartuig

De dekking is uitgebreid voor schade met of door drones (maximaal 25 kg). Het dekkingsgebied strekt tot Europa en u bent alleen verzekerd als u:

 • de drone hobbymatig gebruikt; en
 • zich heeft gehouden aan de geldende regelgeving in het gebied waar u vliegt.
© Thoma Groep 2023